Csatlakozzon Ön is, hogy együtt megcsináljuk!

A trianoni békeditkátum igazságtalanságával az elmúlt 70 évben nem sokat foglalkozott a nagypolitika. Szinte minden kormány tett kisebb-nagyobb lépéseket együvétartozásunk régóta hiányzó kifekezésére, melynek az anyaország részéről legerősebb elismerése, hivatalos kinyilatkoztatása kétségtelenül a magyar állampolgárság megadása volt minden azt igénylő magyarnak.

Az ‘ÉRTÜNK ÉRTETEK – A hiteles párt’ keresztény értékrendű, hazafias, szókimondó politikai erőként azért jött létre, hogy szakmai tudásával és hazaszeretetével két fő célt szolgáljon, meggyorsítva a lassan-lassan induló folyamatokat:

  1. A trianoni békediktátummal elcsatol területek magyarságának meg kell maradnia, szülőföldjén erősödnie, sokasodnia!
  2. E mellett az anyaországban olyan gazdasági és tudati körülményeket kell teremteni, amihez nem csak az egykor elcsatolt területeken élő magyarság, de a nem magyar nemzetiségek, kisebbségek is önként csatlakoznának.

Mi ezen dolgozunk!

Videótárunkból

Hírek

Az őshonos nemzeti kisebbségek védelme

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK az őshonos nemzeti kisebbségek védelmében! ...

Bezzeg-ország Teutónia és a finompor esete

Igen gyakran hallom – hazánk kritikájába fűzve -, hogy bezzeg Anglia, bezzeg Németország. Mert ott nincs korrupció, kiváló az oktatás és ...

Milyen hatmillió?

“Rogán szerint a törvénytervezet a ‘magyar emberek’ ‘egyértelmű akaratán’ alapul. ...

BEZZEG-ország Teutónia és a külszíni barnaszénfejtés

Igen gyakran hallom – hazánk kritikájába fűzve -, hogy bezzeg Anglia, bezzeg Németország. Mert ott nincs korrupció, kiváló az oktatás és ...

Facebook eseményeink