Nem magyarkodunk. Magyarok vagyunk.


Kettő éve, 2015-ben indult keresztény szociális mozgalmunk alapvetésében rögzítettük, hogy alapcélunkként, olyan szintre kell emelni a belmagyar területek morális állapotát, és olyan erőssé gazdaságilag, hogy a külhoni területek lakossága, egykori területeinkkel együtt, örömmel és határozottan vissztérni akarjanak, s így újra létre jöhessen a Szent István országaként említett szövetség, a magyarság államalapító szerepével, a kisebbségek tiszteletben tartásával.
Mert a magyar jó.

Értünk Értetek