Az igazság odaát – az új polgári perrendtartás miatti káoszról

Mi az igazság a polgári peres eljárások törvényi szinten történt ellehetetlenítése körül? Beszéljenek a tények!

 2018. január 1-én lépett hatályba a 2016. évi CXXX. Tv. a polgári perrendtartásról. (új Pp.) azonban egymásnak homlok egyenest ellentmondó hírek látnak napvilágot arról, hogy az új jogszabály mennyire állta ki a gyakorlati élet próbáját, és hány új ügy tudott elindulni a bíróságokon.

 Az ország egyik legjelentősebb jogi- és adóügyi kiadóvállalata, a Wolters Kluwer legújabb hírlevele szerint “… Az új Pp. mindenkinek feladta a leckét. Az informális adatok szerint januárban csak Budapesten 5000 körüli lehetett a benyújtások száma, amiből mindössze pár tucat úszta meg a visszautasítást. “

Ezzel szemben a Fővárosi Törvényszék arról tájékozatta a Budapesti Ügyvédi Kamarát, hogy „a Fővárosi Törvényszékre és az illetékessége alá tartozó kerületi bíróságokra 2018. január 1. és 2018. január 31. napja között 2415 számú az új Pp. hatálya alá tartozó ügy érkezett. Ezen ügyek közül mindössze 110 ügy került visszautasításra a Pp. 176. §-a alapján, mely az összes beérkezett ügy 4,55%-a. Erre tekintettel kimondható, hogy az Ön által hivatkozott híresztelések nem megalapozottak.”

 Az Országos Bírósági Hivatal közérdekű adatigénylésre adott válaszában ugyanakkor a kérdés megválaszolására rendelkezésre álló határidőt 15 nappal meghosszabbította, de a mai napig nem válaszolt.

 Az ügyvéd társadalomból érkező hírek azt a verziót látszanak alátámasztani, hogy szinte lehetetlen megfelelni az új eljárási törvény sokszor életszerűtlen követelményeinek.

 Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt ezért felszólítja az Országos Bírósági Hivatalt, hogy haladéktalanul tegyen közzé statisztikát az új polgári perrendtartás hatálya alá tartozó benyújtott és befogadott keresetekről.

Amennyiben az derül ki, hogy valóban túlzott arányban utasítják vissza a benyújtott kereseteket, úgy felszólítjuk az Igazságügyi Minisztériumot és Dr. Trócsányi László miniszter urat, hogy a szükséges jogszabályi módosításokkal haladéktalanul állítsák helyre az igazságszolgáltatás működését!

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt felhívja a kormány és a Fidesz-KDNP figyelmét arra, hogy az igazságszolgáltatás képtelensége és használhatatlansága – pont úgy, mint közbiztonsági problémák esetén a rendőrség tehetetlensége – előbb-utóbb az állampolgárok önbíráskodásához vezet!

dr. Várhelyi Tamás ügyvéd, országgyűlési képviselő-jelölt

 Bertha Szilvia elnök