Elnöki bevezető

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK, a hiteles párt feltett szándéka felgyorsítani a társadalmi, gazdasági megújuláshoz elengedhetetlenül szükséges – ha lassan-lassan is, de már folyamatban lévő – szemléletváltást.

Az elmúlt évszázadokban teret nyert, és a huszadik században hatalma csúcsán tomboló régi paradigmák életidegen, mesterséges voltát mi sem bizonyítja jobban, minthogy hazánkban, de az egész világon az emberek életminősége romlott. Az aggregált számok bűvöletében GDP-ként kifejezhető pénzügyi, gazdasági fejlődésből ugyanis nem következik az azt előidéző emberek örömteli, tartalmas élete. A diagnózis pont azt mutatja, hogy az embereknek önmagukat, családjukat, biztonságukat, tartalmas kapcsolataikat kell feláldozniuk ezért az öncélú, kizárólag profitrátában mérhető fejlődésért. Az a szemlélet és értékrend, amely alapján országunkat az elmúlt évtizedekben működtettük, oda vezetett, ahol most vagyunk: gyűlölködés, megosztottság, korrupció, együttműködés helyett egymást eltaposó versengés. Minden rajtunk, embereken múlik. Mi termeljük ki vezetőinket, akik meghozzák az együttélés szabályait. Ahol az értékrend elején a pénz, a vagyon és a külsőségek állnak, és az emberek ezek alapján minősítik egymást Valakivé, vagy Senkivé, ott a vezetők ennek az ideának a felkent képviselői, a szabályokat pedig ehhez alakítják.

Szükség van tehát újra értelmezni azt, mi mit ér meg! Új fontossági sorrendet kell felállítani értékeink között, átültetni mindennapjainkba, és szükség esetén megvédeni a régi szemléletből kilépni még nem tudók nyomásától. Helyezzük végre az alkotó, a közösség számára szellemi, fizikai, lelki értékteremtő tevékenységet a sorrend elejére, tegyük egymás megítélésének legfontosabb szempontjává!

A szemléletváltás valódi társadalmi, gazdasági átalakulássá azonban csak akkor fog kibontakozni, ha a kimondott, leírt bölcs szavakon túl a mindennapjaink valóságában, egymáshoz való viszonyunkban, emberi kapcsolatainkban leszünk képesek megélni ezt, egyre többen és többen. Új ajtók ugyanis nem nyílnak régi kulcsokkal…

Az átalakulást új szemléletet tükröző gazdasági, társadalmi intézkedésekkel, és azokat hitelesen megjeleníteni képes példákkal és példaképekkel lehet a legjobban segíteni. Minden mindennel összefügg, ezért nagyon nehéz kiemelni néhány intézkedést az ÉRTÜNK ÉRTETEK kormányzati koncepciójából, az ország tervezett átalakításából anélkül, hogy az ne adjon okot félreértésre, vagy kiváló alapot a rosszindulatú félremagyarázásra. A béremelés értelmezhetetlen és hatástalan a 2004-2010-ből visszamaradt adósságválság kezelése nélkül, csupán még több pénzt visznek ki az országból a bankok. A béremelés gazdasági hatása pedig alapjaiban összefügg azzal, hogy azt vajon a ténylegesen magyar gazdaságban költik el a dolgozók, vagy Magyarországon, de más ország számára hasznot hajtva. Az adórendszer gyökeres átalakítására, a közterhek csökkentésére az adófizetői morál javulásával nyílik valódi mód. Ehhez azonban látniuk kell az embereknek, hogy van értelme az adófizetésnek, az hasznosan és hatékonyan kerül felhasználásra. Erre azonban semmi esély, ha a közpénzlopást, a korrupciót nem állítjuk meg. Az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem, az energetika átalakítása a lobbi érdekek mentén elnyomott, ennek megváltoztatása a korszakalkotó magyar találmányok felhasználása nélkül lehetetlen. Ez érvényes az ország gazdasági alapját jelentő innovációs ipar létrehozására is. A mátrixszerű gazdasági, társadalmi rendszer összefüggéseit hosszan sorolhatnánk. Ebből adódik, hogy az egyes területeket, a terveinket kiemelni, és különálló egységként értelmezni nagyon nehéz. Mégis megkíséreltük a hétköznapi, milliókat érintő problémák kapcsán a célok összefoglalását.

Fogadják hát az ÉRTÜNK ÉRTETEK 2018-as programját, melyet olyan hiteles emberekkel állítottunk össze, akik mindennapjaikat is az új szemléletben élik, vállalva és elbírva ennek minden kockázatát, terhét és áldozatát!

Olyan emberekkel, akikkel bátran merjük vállalni egy kormányzás terhét és felelősségét, mert régen túlléptek már önmagukon, és tudásukkal, bölcsességükkel a magyarságnak, majd a világnak alkotnának, teremtenének értéket. ÉRTÜNK ÉRTETEK!

Bertha Szilvia

elnök