10. Itthon akarjuk látni fiataljainkat!

A fiatalok kalandvágyával semmi baj nincs. Megismerni más gondolkodást, más megoldásokat, más lehetőségeket, azután hazatérni, és itthon kamatoztatni, a család, a haza javára – ez lenne a kívánatos. Azt azonban mindenki pontosan tudja, hogy ma nem csak a fiatalok, hanem a legtöbb valódi munkaértékkel bíró magyar külföldön keresi a megélhetési lehetőséget. A 2004-2010 közötti deviza- és forintkölcsönökből kialakult adósságválság, az európai viszonylatban szánalmasan alacsony bérekkel kombinálva az anyagi megélhetés lehetőségétől fosztja meg az embereket. A gazdasági és politikai hatalom által dróton rángatott közigazgatás és igazságszolgáltatás okozta mindennapi keserűség pedig nem sok lehetőséget hagy az emberi kibontakozásra, boldogulásra. A még hajadon, nőtlen fiatalok elvándorlása, különösen ilyen mögöttes okok miatt, azért különösen veszélyes, mert külföldi párválasztás esetén szinte bizonyos, hogy életvitelszerűen többé nem tér haza, s megszülető gyermekei sem a magyar nemzetet erősítik már. Ezért az ÉRTÜNK ÉRTETEK kormányzati céljainak legfontosabbika olyan helyzetet teremteni, amiben nem csak itthon maradnak, de a már elvándorolt fiatalok, családok is hazatérnek!

  1. Megszabadítjuk a társadalmat a 2004-2010 közötti devizakölcsönökből maradt igazságtalan és jogtalan adósságtól, az időszaki forinthiteleket is újraszámíttatjuk a szakmailag megalapozott, etikus kamattal.

  2. Már rövid időtávon belül komoly béremelést eredményező gazdasági programot hajtunk végre.

  3. Igazságszolgáltatási reformmal morálisan, erkölcsileg élhetővé tesszük az országot.

  4. A kutatás, fejlesztés, a találmányok, és a rájuk épülő innovációs ipar révén a tudás alapú munkára építjük fel a társadalmat, az értékteremtés alapú fejlődésre a gazdaságot.

  5. Otthonteremtő megtakarítást segítő bérlakás programmal segítjük a gyermekvállalás és családi vagyonosodás egyidejű megvalósítását. A sok gyermek vállalása nem jelenthet szegénységi fogadalmat!

  6. A gátlástalan versengés helyett alkotó együttműködés szemléletű társadalomszervezésbe kezdünk.