Kérdésekre válasz az ATV-nek

ÉLJEN A MAGYAR SZABADSÁG, ÉLJEN A HAZA!

Az atv.hu kérdéseit Szabó Bettina tette fel.

1. Pár mondatban mutassák be magukat: Kik Önök, milyen célból jött létre a párt? Hány jelöltjük van? Hol indulnak?
ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles pártot azért hoztuk létre 2016-ban, és építjük rendületlenül, mert a politikai palettán megszűnt az értékelvű, szókimondó, szakmai alapokon nyugvó radikális megoldásokat kínáló nemzeti képviselet. A Fidesz-KDNP kormányzásával bebizonyította, hogy szüksége van egy erős nemzeti kontrollra, a Jobbik értelmezhetetlen értékrendi fordulatával pedig ez az eleinte jól működő terelő erő, a nemzeti lelkiismeret, megszűnt a Parlamentben. Pedig szükség lenne rá! Mi erre a célra jöttünk létre.
19 jelöltet állítottunk, 13 megyében és Budapesten vagyunk jelen.

2. Akár testületileg vagy egyéni jelöltjük nyer, mi az a három intézkedés, amit elsőként foganatosítanának?

Erre a kérdésre igen nehéz választ adni, hiszen egyéni jelölt győzelme, vagyis országgyűlési képviselővé válása esetén intézkedési jogköre nem lesz, „csupán” képviseleti jogköre. Ráadásul, hogy mi az a három dolog, aminek intézkedés szintű megvalósításáért elsőként küzdene, az leginkább attól függ, melyik választókerületről van szó. Egészen más problémákkal küzdenek a nyugati határ menti megyék kerületei, mint a keletiek.
A keleti, észak-keleti megyék jelöltjei, képviselővé válásuk esetén egészen biztosan nagyobb hangsúly helyeznének a cigányság felzárkóztatását célzó, egyébként cigány szövetséges szervezetünkkel közösen elfogadott program megvalósítására, valamint a közbiztonság és a béremelés, munkahelyteremtés kérdésére. A közbiztonság javítása alatt főképp a közösségi kiszorítás jogi lehetőségének megteremtésére, mint programpontunkra gondolok – mikor jól beazonosítható a település életét békétlenné és élhetetlenné tevő személy, és annak rendőrségi kezdeményezésre, de a falu, község lakosainak egyetértésével, a közülük történő automatikus bírósági ítélettel történő kitiltásával élhetővé lehet tenni a települést – mely programelemünk mielőbbi törvényi szintre emeléséért küzdenének.
A nyugati megyékben ezzel szemben sokkal jobban bosszantja az embereket a mérhetetlenre duzzadt korrupció, így abban a régióban képviselővé váló jelöltünk biztosan a korrupciót felszámoló programcsomagunkat valósítaná meg elsőként.
Az biztos, hogy bármely képviselőjelöltünk kerüljön is be a Parlamentbe, a legfontosabb programelemeinket mindenképp képviselni fogja, és lehetőség szerint a megvalósításhoz segíti. Ezek:
I. A devizahitelekből maradt tartozások újra elszámolása, mely során a felvett forint összeget tekintjük tőketartozásnak, és így vonjuk meg az eddigi befizetések alapján az egyenleget, a kamatterhet pedig, mint rendszer szintű kártérítés, a bankok – illetve, a helyzet előrehaladott volta miatt immár a faktorcégek – elengedik. Ugyanezt képviseljük az azonos időszaki forinthitelek kapcsán is. Abban az időszakban a bankok mindenkit átvertek.
II. A drasztikus béremelés elindítása a multinacionális kereskedelmi cégek anyaországi bérek és létszámarányok kötelező magyarországi bevezetésével, valamint belső fizetőeszköz, egyfajta modern Kossuth bankó révén köztehermentes fizetés és béremelés lehetővé tétele a magyar vállalkozások számára.
III. A bérek emelkedéséhez kötötten a nyugdíjak hasonlóan gyors ütemű és nagy arányú emelése, azonban az első fázisban a kisnyugdíjakat arányaiban sokkal jobban szükséges emelni, hogy a nyugdíjak között bürokratikus okok miatt kialakult igazságtalan és felháborító különbségeket megszüntessük.

3. Van-e statisztikájuk arról, hogy hány támogatójuk van? Milyen eredményre számítanak? Mennyi ajánlást sikerült összegyűjteniük?

Januári, professzionális közvélemény kutatás eredménye szerint akkor a biztos pártválasztók körében 1,9 százalékon álltunk. Amennyiben a Kúria előtt lévő felülvizsgálati kérelmek nyomán az országos listánk feláll, és lesz lehetőségünk országos kampányra, úgy ennél lényegesen jobb eredményre számítunk, akár a bejutási küszöb elérését sem tartjuk kizártnak.
Országos lista hiányában 19 jelöltünk minél jobb eredményéért fogunk dolgozni, közülük többen is jelentős helyi népszerűségnek és ismertségnek örvendenek, és bár a magyar társadalom az elmúlt harminc évben szekértáborok szerint, csorda szellemben szavazott, de az idők változnak – meglátjuk, hol tartunk most. Nem kizárt egy helyi, hiteles ember Parlamentbe jutása a sokakat már taszító, kormány-ellenség kölcsönös gyűlöletkampányban.
50 választókerületi jelölt-jelöltünk közül csak néhány nem érte el az 500 leadott ajánlást, a többség 700-900 közötti ajánlást adott le. Ezek közül érthetetlenül és aránytalanul sokat szórtak ki az egyéni választókerületi irodák az ellenőrzések során, emiatt fellebbeztünk is szinte minden esetben, majd – tekintettel arra, hogy ennek során sem engedték az egyes konkrét ajánlások elutasításának okát megismerni – a Kúriához fordultunk felülvizsgálatért. Jelenleg ezek elbírálása van folyamatban, ám az egész választási eljárás átpolitizáltsága miatt valódi jogorvoslatban, úgy vélem, naivitás reménykedni.
19 jelöltünk felállt, országszerte, az ő kampányukat természetesen maximális erőbedobással végezzük, az országos listától függetlenül.

Tisztelettel:
Bertha Szilvia
ÉRTÜNK ÉRTETEK