Migráns-válság megoldása az odaadó liberális értelmiség segítségével. Európai normáknak is megfelelő megoldási lehetőség:

“A menekültek és bevándorlók kapcsán létrehozzuk a közvetlen személyi garancián nyugvó befogadás intézményét. Amennyiben a határainkon keresztül bevándorolni szándékozó személyt egy magyar állampolgár 5 éves gyámsági viszonyba (teljes felügyeletébe) fogad azzal a vállalással, hogy ezen idő alatt a sikeres integráció és szükséges asszimiláció érdekében felmerülő teljes anyagi és nem anyagi támogatást biztosítja, valamint a befogadott migráns, illetve menekült tetteiért a büntetőjogi felelősség terhét is, mint társ tettes, magára veszi, úgy legyen lehetősége emberi szolidaritása és segítő szándéka megélésére. Alapelv azonban, hogy a magyar társadalom irányába teljes felelősséggel tartozik a befogadott egyén vonatkozásában, mely felelősséget biometrikus azonosító rendszer segítségével egyértelműen érvényesítünk.”

Amennyiben vannak tettekben is migráns-barátok a fenti feltételek mellett, úgy jelentkezés a honlapon.

Tián Pál