OS – Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt közleménye

Miközben a kormány rendszeresen a tanárokat és iskolákat teszi felelőssé az oktatás alkalmatlanságáért, itt az újabb példa arra, hogy a központi szervezetlenség miként lehetetleníti el a tanárok és diákok munkáját.

Most épp az ország számára egyik legfájóbb hiányterületen, a szakiskolai képzésben.

A szakképzési centrumok által kötelezően alkalmazandó kerettanterveket a minisztériumban nem készítették el időre, azokat csak szeptember 14-én bocsátották az iskolák rendelkezésére. Az iskolák az augusztusban elérhetővé tett minisztériumi munkaanyagok alapján – mivel a tanévet muszáj elkezdeni, és egyéb információ híján joggal gondolhatták, hogy ez marad a végleges anyag – elkészítették a tantárgyfelosztásokat, szeptember első hetében az órarendeket és a helyi tanterveket, majd a tanmeneteket is összerakták.
A tanárok épp nekiláttak volna tanítani, mikor kijött az új, véglegesnek nevezett kerettanterv, mely több szakmában fenekestül felforgatta a már elkészített rendszert, a háromhetes munkát kezdhetik elölről az intézmények, miközben már javában az oktatásnak kellene folynia.
Ráadásul, a kerettantervekben korábbi tantárgyakat bontottak ketté elméleti és gyakorlati részre, miközben az elmélet nem koherens a gyakorlattal, és sok esetben a 9. osztályok gyakorlati foglalkozási tananyaga valójában elméleti. Az így tovább szaporodó tantárgyak sokaságával tovább növelik a diákok amúgy is túlzó terheit. Pedig, a szakképzés szerkezete alapvetően elkezdett volna jó irányba haladni.
A 3+2 szakközépiskolai és a 4+1 szakgimnáziumi rendszer gondolata nem rossz, de a pedagógusok és oktatók részéről eredményes tartalommal megtölteni esélytelen olyan környezetben, ahol maga a minisztériumi háttér munka sem készül el időre, és még akkor is alapvető koncepcionális és tartalmi hibákkal van tele!

Az ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt oktatáspolitikai elvei szerint a központi finanszírozás megtartásával önállósítani fogja az intézményeket szakmai döntéseikben, pont az ilyen alkalmatlanságot tükröző hibák elkerülése végett. A szakképzésben az érdekelvűség helyett az értékelvűséget fogjuk megvalósítani. A kamarák kezében lévő, érdekelvű, ezért hibás rendszerfelépítés és finanszírozás miatt a legtöbb szakiskolai végzettség mögött nincs valódi képzettség. Tudás nélkül pedig nincs minőségi munka, munkahely! A megfelelő tudást az elméleti alapozó képzés, az adott szakma fejlettségének megfelelő modern tanműhelyekben történő naprakész gyakorlat oktatása, valamint az elméleti és gyakorlati tudásnak immár piaci szereplőnél történő fejlesztése biztosítja.
Figyelemmel a más iskolatípusokhoz képest a szakképzésbe jelentkező diákok között gyakrabban előforduló viselkedési és/vagy részképesség-zavarokra, funkcionális analfabétizmusra, alapvető ismeretek hiányára, a szakképzés minden szintjén lehetőséget kell teremteni párhuzamos, vagy évfolyamból történő átmeneti kiemeléssel járó felzárkóztatásra!

Kiss Anikó, az oktatási szakcsoport vezetője
Bertha Szilvia elnök

Kiadó: ÉRTÜNK ÉRTETEK – a hiteles párt

Budapest, 2017. szeptember 28., csütörtök (OS) –