2. Szabad utat a magyar találmányoknak! Kutatásra, fejlesztésre és az innovációs iparra épülő társadalmi, gazdasági fejlődést, új adórendszert!

Csak magas hozzáadott értékkel operáló és exportorientált, magyar tulajdonban lévő nemzetgazdasággal lehet a nemzet tagjainak gazdagodását elérni.

  1. A kutatás-fejlesztést és eredményeire épülő innovációs ipart minden nemzetgazdasági ágon belül lehetőségekhez juttatjuk, de a világban mindenhol egyformán nyomasztó problémákból adódó exportpotenciálja miatt az orvoslás, az energetika és a jövőgenerációs hulladékfeldolgozás terén kiemelt fontosságúként kezeljük. Az innovációs ipar minél nagyobb előretörése érdekében intézményesítjük a hazai találmányok több fokozatú, tudományos és befektetési potenciál alapú szűrését és minősítését, a megalapozott elgondolások és az ipari tömegtermelés közötti szakadék áthidalásának szervezett menedzsmentjét, inkubátorházas továbbfejlesztését. Külön hangsúlyt fektetünk az ötletgazdák jogi és fizikai biztonságára. A tudás alapú munka társadalma felé ezzel tesszük meg a legfontosabb lépést!

  1. Új szemléletben végtermék meghatározott, minden elemében hazai, optimalizált termék-értékláncokból álló, részben innovatív élelmiszergazdaságot építünk fel, ha szükséges közvetlen állami, kormányzati szervezéssel segítve az új szemléletben történő elindulást, nemzetközi piacra lépést.

A jogszabályi környezeten (családi gazdaságokat előnyhöz juttató birtokpolitika, gazdaságos üzemméret meghatározása, újfajta szövetkezési formák lehetővé tétele) túl az állami infrastruktúra fejlesztésekben (tanyafejlesztési programok, alföldi öntözőrendszerek, fenntartható vízgazdálkodás), a költségvetési források elosztásában és a pályázati, támogatási feltételek meghatározásában (a biodiverzitás megőrzése, új generációs hulladékkezelés és egyéb környezetvédelmi szempontok) is érvényre juttatjuk az új, holisztikus élelmiszergazdasági szemléletet.

  1. Kizárólagos állami jogosítvánnyá tesszük az ivóvíz kitermelést, állami törzsvagyonná minősítjük ivóvíz kincsünket. A nemzetközi porondon történő meg- és elismertetés után az ivóvízhiányos fejlett országok részére prémium árú prémium termékeket teszünk elérhetővé, mely profitja a központi költségvetés egészségügyi, oktatási és bérezési kiadásaihoz járul hozzá.

  1. Bevezetjük a „Nemzeti ötletdoboz” intézményét: egy központi fiókba leadhatóak olyan részletesen kidolgozott ötletek, amelyek a nemzetgazdaság, annak valamely alrendszerének, vagy a közigazgatás valamely részének működési költséghatékonyságát javítják, vagy tiszta külföldi bevételt hoznak az ország számára, illetve amelyek valamilyen rendszerhibára, eljárási hibára hívják fel a figyelmet, miközben egyúttal alternatív megoldási módszert is javasolnak.

Az adófizetés felelősségvállalás a közösségért, amiben élünk! Dönts!

Az adó és járulékfizetést ma mindenki ott próbálja elkerülni, ahol tudja. Az általános vélemény sajnos jogos: „A megérdemelt munkabérem egy részéről mondjak le azért, hogy mások értelmetlenül, az akaratommal közel sem egyezően elköltsék? Hogy amikor orvoshoz kell mennem, akkor fizethessem a magánrendelést, a gyereknek a magántanárt, az úthasználatért külön a benzinben és az autópályadíjakkal? Ezért fizessek jövedelemadót, és ÁFA-t is, a munkaadóm a szociális hozzájárulási adót, adjam a keresetem 70%-át az államnak a közfeladatokra? Hát nem!”

Egy új, arányos adórendszer létrehozásához az első lépés – bármennyire furán is hangzik – a korrupció visszaszorítása. Ma ugyanis nem lehet tudni, hogy a közterhekből befolyó pénz vajon mi mindenre is lenne elég, ha azt nem lopnák és herdálnák el.

  1. A jelenlegi adórendszerben kezdeményezzük, hogy a havi bruttó 500.000 forint felett kereső dolgozók rendelkezhessenek a ténylegesen befizetett személyi jövedelemadójuk 20 százalékáról. 10 %-ot az általa megnevezett központi alrendszer – oktatás, egészségügy, nyugdíjkassza stb. javára, 10 %-ot pedig az állandó lakóhelye szerinti helyi intézmény – iskola, óvoda, idősotthon stb. javára utalványozhassanak.

  1. Létrehozzuk az alapvető megélhetési és gyermeknevelési termékek között a szociálisan támogatott, ÁFA mentes kategóriát. Az előre rögzített minőségi elvárásnak garantáltan megfelelő, az ártenderben legolcsóbb ajánlatot adó gyártó terméke, egyéves árgaranciája mellett, abban az évben mentes lesz az ÁFA-tól. Ezáltal a legalacsonyabb keresetűek számára a boltok szociális polcáról az alapvető termékek sokkal olcsóbban beszerezhetőek lesznek. A tendert minden évben újra elvégezzük.

  1. A társasági adó kedvezménynek tömegsportokra és oktatási-nevelési intézmények sportlehetőségeinek fejlesztésére történő kiterjesztésével lehetőséget adunk a gyerekek és felnőttek helyi sportolási körülményeinek javítására a kisebb településeken, falvakban is! Ennek érdekében szigorítjuk a támogatások területi hatályát, a jövőben a cégek csak a telephely szerinti illetékes önkormányzat és egyes elmaradott települések hatáskörébe tartozó szervezet, intézmény részére nyújthatnak támogatást. A közpénzből működő és direkt vagy indirekt köztulajdonú társaságok a jövőben nem élhetnek a TAO kedvezmény lehetőségével!

  1. A korrupció visszaszorítását követően véget vetünk az dolgozók kettős adóztatásának: a személyi jövedelmek adóját megszüntetjük, helyette az áruk és szolgáltatások forgalmának ma is létező adóztatását (ÁFA) következetesen és szigorúan végrehajtjuk, a nagy értékű ingóságok és az ingatlanok adózottságának igazolását azok teljes tulajdonlása, használata alatt ellenőrizzük. Az adókedvezményként megjelenő családtámogatást a munkajövedelmet kiegészítő járandóságként biztosítjuk.

  1. A cégek átláthatatlanul bonyolult és bürokratikus adóztatási rendszerét leegyszerűsítjük!